Domény – obecný úvod

Domény – obecný úvod

7062

Domény nebo lépe doménová jména slouží pro snadné nalezení webových stránek na internetu. V tomto článku obecně popíšeme co doménové jméno je, jak se skládá, jaké jsou typy domén i co jsou to doménové aliasy.

Co je to doménové jméno

Doménové jméno si lze představit, jako adresu nějakého místa či domu na mapě, ale přenesené do prostředí internetu. Jde tedy o jasný identifikátor pozice internetových stránek v internetu.

Pokud se na doménu podíváme trochu více z technického hlediska, doména slouží na převod snadněji zapamatovatelného jména na IP adresu serveru, kde jsou umístěny webové stránky. Takže například doména www.businesspro.cz se převede na „91.239.200.212“ což je adresa serveru, kde je webová stránka umístěna.

Jak se skládá doménové jméno

Každé doménové jméno se skládá z několika částí oddělené tečkami. Hlavní je takzvaná doména prvního nebo také doménu nejvyššího řádu a nachází se na konci doménového jména. (.cz, .com, .net atd..) Před doménou prvního řádu se nachází doména druhého řádu (businesspro.cz, sympo.cz). A před touto doménou je možné vytvořit doménu třetího řádu (cs.wikipedia.org).

Domény prvního řádu

Těchto domén je omezený počet a schvaluje je organizace ICANN [aj ken]. Rozdělují se do třech základních typů:

 • Generické domény prvního řádu (gTLDs – generic Top Level Domains)
  • Sponzorované domény prvního řádu (sTLDs – sponsored Top Level Domains) jde o skupinu spadající do generických domén. Tyto domény mají svého „sponzora“, který se o doménu stará a díky tomu ovlivňuje podmínky těchto domén. Příkladem může být doména .gov, kterou může používat pouze vládní organizace ve Spojených státech.
  • Nesponzorované domény prvního řádu (uTLDs unsponsored Top Level Domains) jsou domény, které nemají sponzora a jsou řízené pravidly ICANN. Příkladem může být .com z anglického slova „commercial“ nebo .org opět z anglického slova „organization“.
  • Nové domény prvního řádu (new TLDs new Top Level Domains) jde o nejnovější typ generické domény prvního řádu. Jde o takřka libovonné domény s různým účelem. Může jít o popis lokality, jako je .roma , .barcelona  nebo obecných názvů jako je .music, .news atd..
 • Národní domény prvního řádu (ccTLDs – country-code Top Level Domains)
  Jde o domény jednotlivých států jako je .cz pro Českou republiku, .sk Slovenskou republiku atd.
 • Infrastrukturní doména prvního řádu
  V dnešní době se používá pouze jedna doména a to .arpa, která slouží pro interní mechanizmy internetu. Tuto doménu spravuje organizace ICANN.

Domény druhého řádu

Doména druhého řádu je umístěna před doménou prvního řádu. Jsou to tedy například adresa businesspro.cz nebo sympo.cz a podobně.

Správu domén druhého řádu zajištuje subjekt, který se stará o doménu prvního řádu. Pro české domény .cz je to sdružení CZ.NIC. Toto sdružení spravuje doménu .cz a také schvaluje nové registrátory domén, u kterých si následně můžete doménu druhého řádu zaregistrovat.

Domény třetího řádu

Doména třetího řádu je umístěna před doménou druhého řádu. Tyto domény si již můžete u vaší domény vytvářet sami, dle potřeby. Například moje.businesspro.cz nebo třeba cs.wikipedia.org.

O doménách nižšího řádu rozhoduje správce vyššího řádu. Pro vás to tedy znamená, pokud si pořídíte vlastní doménu druhého řádu, můžete si zakládat vlastní domény 3 řádu.

 

Doménové řády

 

 

Doménový alias

Doménový alias lze využít, pokud chceme, aby doménové jméno směrovalo na stejný server jako jiné doménové jméno. Například pokud bychom chtěli zobrazit návštěvníkům stejný obsah na doméně www.businesspro.eu jako je obsah na doméně www.businesspro.cz, vytvořili bychom pro www.businesspro.cz alias www.businesspro.eu, který by odkazoval na stejný server.

V tu chvíli pokud budeme cokoliv měnit na serveru www.businesspro.cz bude obsah měněn na obou místech (ve skutečnosti jde o jeden server).

Vytváření aliasů však nelze až na odůvodněné výjimky doporučit, jelikož vyhledávače (například Google) uvidí stejnou webovou prezentaci na dvou různých doménách, což je v praxi duplicita obsahu a to má negativní vliv na výsledky vyhledávání. Používání aliasů tak nelze v praxi doporučit. Vhodnější je řešit požadavek na zobrazení stejného obsahu přesměrováním domény tzn. po zadání www.businesspro.eu by došlo k přepisu URL na www.businesspro.cz.

Emaily a domény

Domény se také objevují v emailových adresách. U domény můžete mít zřízený i e-mail s vaší doménou obsaženou v názvu za symbolem @. Tedy například info@businesspro.cz.

Nákup domény

Nákupy respektive registrace domén zprostředkovávají registrátoři. U těchto subjektů je možné registrovat doménové jména druhého řádu, pokud je nemá registrovaný někdo jiný.  Jak postupovat při koupi a na co si dát pozor si řekneme dalším pokračování tohoto článku.

ZDROJE:
http://www.iana.org
http://tools.ietf.org
https://www.icann.org
http://www.nic.cz/
http://cs.wikipedia.org