Start-upy a firmy v České republice začínají myslet ekologicky a orientují se...

Start-upy a firmy v České republice začínají myslet ekologicky a orientují se na změny klimatu

1772

Kde se sdružují firmy pro které není cizí slovo Zero Waste? Ekologická řešení? Řešení pro zamezení chudoby atd. ? V ČR existuje asociace CSR, která má významné členy: Vláda České republiky, TESCO, IKEA, DELLOITE, UNILEVER a mnoho dalších. Nováčkem v asociaci je firma Oxytree Solutions, která se podílí i na CSR akcích pro Jihomoravský kraj, brzy budeme mít společnou akci v Brně, kde se mohou firmy dozvědět více o aktivitách vedoucích k dlouhodobě udržitelném rozvoji.

Jaké jsou vlastně aktivity a možnosti spolupráce?

Asociace společenské odpovědnosti rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání v České republice. V rámci své unikátní vize tvoří s téměř 200 členy největší CSR platformu v ČR, která sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání.

Asociace je skvělým partnerem pro každou firmu, která se snaží hledat řešení cíle udržitelného rozvoje (SDGs) ve vztahu k udržitelnému byznysu. Dobrým příkladem může být firma Oxytree Solutions, která na trh přinesla rychle rostoucí klimatickou dřevinu Oxytree. Firma se věnuje neje sázení a težbě dřeva, ale I zpracování dřeva na pile a následném prodeji do nábytkářského průmyslu.

Co se řeší na snídaních CSR asosciace

V rámci členství v asociaci se schází firmy na business snídaních, kde se věnují tématům zdraví a životního prostředí. Firmy mají možnost pedstavit své inovace i nápady, jak rozvýjí svojí CSR strategii. Na minulé snídaní jsme byly svědky ekologického využití náplní do tiskáren, speciální odpadkový sáček na vice druhů odpadu a společného sázení kyslíkového stromku Oxytree na půdě České zemědělské university v Praze. A mnoho dalších zajímavých řešení.

outdoor_sazime

Zelený marketing

Možná jste si všimli, že se firmy začali ve svých marketingových strategiích orientovat vice na zelené projekty. Na začátku 21. století se již orientace světových výzkumných týmů zaměřuje především na zjišťování důsledků změn klimatu a jejich nepříznivého dopadu na život obyvatel a životní prostředí. V současné době je tedy hlavním cílem uvést do praxe adaptační mechanismy, jejichž naplnění by zapříčinilo zmírnění nepříznivých následků změny podnebí a zároveň urychlilo aktivity, které by zastavily, anebo alespoň nezrychlovaly extrémní projevy počasí, které jsou s globální změnou klimatu spojeny.

Emise CO2 z průmyslu a dopravy přispívající ke zvýšení skleníkového efektu v ČR stále rostou. Nic na tom nemění ani působení emisních povolenek, které je postaveno na základě jednoduchého principu fungujícího na bázi tržního mechanismu. Evropská komise stanovuje členským státům EU objem skleníkových plynů, který mohou vypustit do vzduchu. Pokud ale producenti emisí vypustí do vzduchu méně skleníkových plynů, mohou se zbylými emisními povolenkami obchodovat, tedy prodávat je na trhu jako každou jinou komoditu. Více o ZeroCO2 a uhlíkových kreditech.

Ekologické investice

Investice do klimatické dřeviny, která zatím nemá na trhu konkurenci je Oxyprogram. Firma umožňují nákup sazenic. Vlastníkem sazenic se stává klient a firma vysadí, pěstuje a po 6 letech vytěží dřevo. Dřevo je možno odkoupit za předem garantovanou smluvní cenu a výnos z poredeje dřeva se vrací klientovi, jako výnos z investice. Investice do dřeva není vě světě žádnou novinkou. Konzervativní český trh přistupuje k těmto investicím opatrně, určitě doporučujeme se informovat na stránkách nebo se přijet podívat na prohlídku plantáže, kterou firma organizuje.
Další články o investicích do dřeva – Do dřeva se investuje hromadně, Les – investice srdcová, Investice -komodity -dřevo